ناشر: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ،رضوی
تعداد عنوان ها: 1
عملیات واحد و اصول مهندسی صنایع غذایی،کدخدایی،پژوهشکده صنایع غذایی
رسول کدخدایی؛ ندا مهماندوست؛ مهدیه نامور محبوب
160,000