ناشر: جهاددانشگاهی خوارزمی ، تهران
تعداد عنوان ها: 75
مبانی شیمی معدنی 3 ، آقابزرگ ، جهادخوارزمی
حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ مریم دقیقی اصلی؛ شبنم ششمانی
250,000
آلودگی محیط زیست (هوا،آب،خاک،پسماند) ، عراقی ، جهادخوارزمی
محمد طلائیان عراقی؛ سمیه محمدیان؛ مارال احدی
150,000
تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو،ساروم،عظیمی،جهادخوارزمی
افسر علیزاده عظیمی؛ سی اچ ساروم؛ جی . جی لگوسکی
120,000
ذن ، نیروی حیات بخش گروه ، شاهنوش فروشانی، جهاد خوارزمی
دیل هانتر؛ امیرحسین شاهنوش فروشانی؛ آن بیلی؛ شیوا فرمانی شهرضا؛ افشین فیروزمنش؛ بیل تیلور
100,000
شیمی معدنی2 ج1،آقابزرگ،جهادخوارزمی
حسین آقابزرگ؛ شهره نفیسی؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ محمد یوسفی
200,000
آشنایی با مبانی و اصول فلوسایتومتری
فاتح ستوده نژاد سجاد توکلی
100,000
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهادخوارزمی
حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ
350,000
علوم اعصاب تربیتی:نوآوری و پیدایش موضوعات،کمپل،عبدالهی،جهادخوارزمی
محمدحسین عبداللهی؛ کاترین ا.پاتن؛ استفن.آر.کمپل ؛ زینب صادقی؛ رضا محتشمی
125,000
بایسته های پروش گاو شیری،ناصریان،جهادخوارزمی
عباسعلی ناصریان؛ رضا کریمی؛ میترا مزینانی؛ امیر مختارپور
170,000
شیمی معدنی2 ج2،آقابزرگ،جهادخوارزمی
حسین آقابزرگ؛ حمیدرضاآقابزرگ
200,000
تئوری اعتیاد،وست،حاتمی،و2،جهادخوارزمی
محمد حاتمی؛ رابرت وست؛ علیرضا احمدیان؛ جامی برون؛ امیر معدنی پور؛ رویا نعمتی وناشی
150,000
محیط و جرم،مهدوی کنده،جهادخوارزمی
حسین مهدوی کنده؛ داود مهدوی کنده
90,000
اقتصاد فضا،منافی آذر،جهادخوارزمی
رضا منافی آذر؛ حمید جلالیان
175,000
آزمایشگاه شیمی عمومی1،جانزاده،جهادخوارزمی
عباس جانزاده؛ مهرداد شریف؛ ماندانا صابر تهرانی
120,000
درآمدی بر پراکنده رویی(خزش)شهری،مشکینی،جهادخوارزمی
ابوالفضل مشکینی؛ احمد زنگانه؛ حافظ مهدنژاد
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه