ناشر: دانشگاه گنبد کاووس
تعداد عنوان ها: 6
آمادگی جسمانی برای داوران،قزلسفلو،چوری،د.گنبد
حمیدرضا قزلسفلو؛ علی چوری؛ منصوره کریمی
30,000
سلامتی و آمادگی جسمانی برای بانوان فوتبالیست ، گریم ، کریمی ، د.گنبد
کاترینا گریم؛ منصوره کریمی؛ علی چوری؛ حمیدرضا قزلسفلو
30,000
شیمی ترکیبات تانن ، هگرمن ، ابراهیمی،د.گنبد
پروفسور آن ای . هگرمن؛ پونه ابراهیمی؛ مهرداد صدقی
50,000
اصول حسابداری 2 ، انارکی ، د.گنبد
سعید هاشمیه انارکی
85,000
اکولوژی تکاملی اثرات متقابل گیاه-گیاه ، دامگارد، اسمعیلی، د.گنبد
کریستین دامگارد؛ مجید محمد اسمعیلی؛ مهدی تیموری یانسری؛ رضا کاوندی
35,000