ناشر: پخش کتاب ایران فرهنگ
تعداد عنوان ها: 4
نمونه آزمونهای استخدامی هوشبری،عزیزی،ایران فرهنگ
محمدعلی عزیزی؛ مریم ساریخانی؛ فاطمه ساریخانی
500,000
آزمون استخدامی ریاضی و آمار،امام جمعه،ایران فرهنگ
سیدعماد امام جمعه؛ پوریا محمدی زاده
270,000