ناشر: آفاق کلام ، ساوه
تعداد عنوان ها: 1
آموزش کاربردی نرم افزار ArcGIS 10 باdvd ،فرزانه
محمدرضا فرزانه؛ عدنان لاریجانی؛ علیرضا زمانی نوری
80,000