ناشر: آگه تهران
تعداد عنوان ها: 15
درس هایی از جامعه شناسی پی یر بوردیو،جهانگیری،آگه
جهانگیر جهانگیری؛ پاتریس بون ویتز؛ حسن پورسفیر
120,000
فلسفه علوم اجتماعی(بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی)،تد،مسمی پرست ، آگه
شهناز مسمی پرست؛ تد بنتون و یان کرایب؛ محمود متحد
240,000
مبانی جامعه شناسی سیاسی،نیک گهر،آگه
عبدالحسین نیک گهر؛ ژان.ایو دورماگن؛ دانیل موشار
220,000
در اقلیم روشنایی،شفیعی کدکنی،آگه
حکیم سنائی غزنوی؛ محمدرضا شفیعی کدکنی
200,000
شور آزادی ، بنژامن ، احمدی ، آگه
بنژامن کنستان؛ عبدالوهاب احمد ی
80,000
مدرنیته ی سیاسی ، موریس ، احمدی ، آگه
عبدالوهاب احمدی؛ موریس باربیه
170,000