ناشر: بهتا پژوهش ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 101
برنامه نویسی عملی #c سی شارپ،افشانی،بهتاپژوهش
جمشید افشانی؛ امین عنایتی؛ مولود نقره آبادی
80,000
مالیه عمومی ، ستوده نیا ، بهتاپژوهش
سلمان ستوده نیا؛ مریم تهمتنی
120,000
آب در ساختمان جاده ج1:جریان زهکشی و اثرات،داوسون،طباطبایی،بهتاپژوهش
ا.آر.داوسون ؛ عباس طباطبایی؛ علیرضا راعی عزآبادی
200,000
تکنولوژی و مواد روسازی آسفالتی ج1،طباطبایی،بهتاپژوهش
عباس طباطبایی؛ نیما کفاشان؛ محمد امین صراف
200,000
پرورش شخصیت با شطرنج،بزرگیانوف،منصوری،بهتاپژوهش
مسعود منصوری؛ رومن بزرگیانوف
80,000
گیاهان مناطق گرمسیری(محصولات ریشه ای)،ابراهیم پور،بهتاپژوهش
فرشاد ابراهیم پور؛ لوبو ونسان؛ ژاله خوشخو؛ منیره رحیمی
80,000
محاسبات عددی و کاربرد آن،مصلی نژاد،بهتاپژوهش
احسان مصلی نژاد؛ سهیلا جوکار
125,000
تنوع زیستی در کشاورزی ، ابراهیم پور ، بهتاپژوهش
کانایان ؛ فرشاد ابراهیم پور؛ فاطمه نورکی؛ حسین رحمانی؛ خالد عیدی زاده
280,000
مدیریت مالی1،طباطباییان،بهتاپژوهش
مریم السادات طباطبائیان؛ زهرا شفعتی
140,000
آمریکا از درون،جانسون،پرکار،بهتاپژوهش
محمدعلی مهدوی؛ چالمرز جانسون
250,000
رویکردی نوین در کارآفرینی،عروف زاده،بهتاپژوهش
شهرام عروف زاد؛ راضیه نظری
90,000
تدریس،آموزش و تحقیق در آموزش عالی،مارک،علی پورمقدم،بهتاپژوهش
خدیجه علی پورمقدم؛ مارک دانت؛ کتی مک مولون؛ علی کوهی نژاد؛ دان کازینسکی
100,000
اصول طراحی حرفه ای روشنایی راه ها،تیغ تیز،بهتاپژوهش
لیلیا تیغ تیز؛ نیلوفر بهادری؛ محمدهاشمی
200,000
نگهداری و تعمیرات خلاقانه،سلیمان نژاد،بهتاپژوهش
جلال سلیمان نژاد؛ عبدالرضا رامشک
120,000
مدیریت زراعی استویا(شیرین کننده معجزه گر دیابت و چاقی)،استکی،بهتاپژوهش
معصومه استکی؛ بابک خیام باشی؛ ابراهیم آذرپور؛ محمدعلی رشادی
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه