ناشر: هنر و معماری ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
طراحی بیمارستان ، خانی زاد
شهریار خانی راد؛ الناز رحیمی؛ نغمه نظری نیا
42,000