ناشر: انتشارات روش
تعداد عنوان ها: 1
حل تشریحی مسائل مکانیک کوانتمی گریفیتس،نایبی،رحمانی،کتاب دانشگاهی
پیمان نایبی؛ دیوید جی. گریفیتس؛ بتول رحمانی
89,000