ناشر: انتشارات روش
تعداد عنوان ها: 1
حل تشریحی مسائل مکانیک کوانتمی گریفیتس،نایبی،رحمانی،کتاب دانشگاهی
دیوید جی. گریفیتس؛ پیمان نایبی؛ بتول رحمانی
89,000