ناشر: دانش بنیان
تعداد عنوان ها: 12
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات،قمی،دانش بنیان
عین الله جعفرنژاد قمی؛ فاطمه جعفرنژاد قمی
150,000
دیباچه ای تاریخی بر نقد و نظریه ی ادبی مدرن ، حبیب ، گنجی،دانش بنیان
ام.ای.آر.حبیب ؛ فرناز گنجی؛ محمدباقر اسمعیل پور
180,000
آموزش تصویری ویندوز windowse 8 ، ساسینسکی ، قمی،دانش بنیان
باری ساسینسکی؛ فاطمه جعفرنژادقمی
140,000
آموزش تصویری فتوشاپ CS5،وودریچ،فاطمه قمی،دانش بنیان
مایک. وودریج؛ فاطمه جعفرنژاد قمی
120,000
آموزش تصویری HTML ، مایک وودریج ، فاطمه قمی،دانش بنیان
فاطمه جعفرنژاد قمی؛ مایک وودریج
90,000
آموزش تصویری EXCEL2010 اکسل 2010،کرونان ، قمی،دانش بنیان
جان کرونان؛ فاطمه جعفرنژاد قمی
80,000