ناشر: دانش بنیان
تعداد عنوان ها: 10
آموزش تصویری ویندوز windowse 8 ، ساسینسکی ، قمی،دانش بنیان
فاطمه جعفرنژادقمی؛ باری ساسینسکی
140,000
دیباچه ای تاریخی بر نقد و نظریه ی ادبی مدرن ، حبیب ، گنجی،دانش بنیان
فرناز گنجی؛ ام.ای.آر.حبیب ؛ محمدباقر اسمعیل پور
180,000
آموزش تصویری HTML ، مایک وودریج ، فاطمه قمی،دانش بنیان
فاطمه جعفرنژاد قمی؛ مایک وودریج
90,000
آموزش تصویری EXCEL2010 اکسل 2010،کرونان ، قمی،دانش بنیان
فاطمه جعفرنژاد قمی؛ جان کرونان
80,000
آموزش تصویری فتوشاپ CS5،وودریچ،فاطمه قمی،دانش بنیان
مایک. وودریج؛ فاطمه جعفرنژاد قمی
120,000