ناشر: اندیشهرفیع،تهران
تعداد عنوان ها: 13
بیوشیمی هارپر ج1،محمدنژاد،اندیشه رفیع
محمدنژاد ؛ هارپر ؛ بختیاری
600,000
بیوشیمی استرایر ج1با اطلس رنگی2015، پاسالار، بختیاری،اندیشه رفیع
بختیاری ؛ لنینجر استرایر؛ خوشدل؛ ام برگ؛ حقانی؛ تیموزکو با نظارت پاسالار
490,000
بیوشیمی استرایر ج2با اطلس رنگی2015، پاسالار، بختیاری،اندیشه رفیع
سالار بختیاری؛ لابرت استرایر؛ تیموزکو؛ خوشدل و حقانی
490,000
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال ، باربارابیتز 2013،قارونی ، اندیشه رفیع
باربارابیتز ؛ مهدی غیرتیان؛ با مقدمه قارونی
550,000
فارماکولوژی پایه و بالنی ج2 ، متقی نژاد، اندیشه رفیع
برترام ف مترز؛ متقی نژاد؛ ترور
298,000
فارماکولوژی پایه و بالینی ، ج1 ، متقی نژاد ، اندیشه رفیع
برترام ؛ متقی نژاد؛ مسترز؛ ترور
350,000
تغذیه هاریسون 2012، لوئیس لانگو،برنا،اندیشه رفیع
لونگو ؛ سیما برنا؛ کاسپر؛ فاوسی
69,500
بیماری های دستگاه تنفس ، هاریسون ، کلانتری ، اندیشه رفیع
لونگو ؛ کلانتری سرچشمه؛ کاسپر؛ کواریم؛ جمسون؛ شکیب؛ فاوسی
148,000
بیماری های دستگاه خون و انکولوژی ، هاریسون ، ایروانی ، اندیشه رفیع
لونگو ؛ ایروانی شکیب؛ کاسپر؛ خدامرادی؛ جمسون؛ فاوسی
238,000
فیزیولوژی برن و لوی 2010، فرج زاده
بروس کوپن و بروس استنتون؛ فرج زاده -شهابی -صفری-نامور
298,000