ناشر: اندیشهرفیع،تهران
تعداد عنوان ها: 16
بیوشیمی استرایر ج1با اطلس رنگی2015، پاسالار، بختیاری،اندیشه رفیع
لنینجر استرایر؛ بختیاری ؛ ام برگ؛ خوشدل؛ حقانی؛ تیموزکو با نظارت پاسالار
490,000
بیوشیمی هارپر ج1،محمدنژاد،اندیشه رفیع
محمدنژاد ؛ هارپر ؛ بختیاری
600,000
بیوشیمی استرایر ج2با اطلس رنگی2015، پاسالار، بختیاری،اندیشه رفیع
سالار بختیاری؛ لابرت استرایر؛ تیموزکو؛ خوشدل و حقانی
490,000
فارماکولوژی پایه و بالینی ، ج1 ، متقی نژاد ، اندیشه رفیع
متقی نژاد؛ برترام ؛ مسترز؛ ترور
350,000
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال ، باربارابیتز 2013،قارونی ، اندیشه رفیع
مهدی غیرتیان؛ باربارابیتز ؛ با مقدمه قارونی
550,000
Atlas Anatomy Netter 2011 ، اندیشه رفیع
فرانک اچ نتر م.د
690,000
فارماکولوژی پایه و بالنی ج2 ، متقی نژاد، اندیشه رفیع
متقی نژاد؛ برترام ف مترز؛ ترور
298,000
هاریسون harison 2012 vol4 TN ، تیمورزاده 4 جلدی ، اندیشه رفیع
لونگو ؛ تیمورزاده ؛ کاسپر؛ جمسون؛ فاوسی
1,692,000
بیماری های دستگاه خون و انکولوژی ، هاریسون ، ایروانی ، اندیشه رفیع
ایروانی شکیب؛ لونگو ؛ کاسپر؛ خدامرادی؛ جمسون؛ فاوسی
238,000
بیماری های دستگاه تنفس ، هاریسون ، کلانتری ، اندیشه رفیع
لونگو ؛ کلانتری سرچشمه؛ کاسپر؛ کواریم؛ جمسون؛ شکیب؛ فاوسی
148,000
تغذیه هاریسون 2012، لوئیس لانگو،برنا،اندیشه رفیع
سیما برنا؛ لونگو ؛ کاسپر؛ فاوسی
69,500
فیزیولوژی برن و لوی 2010، فرج زاده
فرج زاده -شهابی -صفری-نامور؛ بروس کوپن و بروس استنتون
298,000