ناشر: ستایش ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
اصول چاه آزمایی سیدی ستایش
حامد حاجی سیدی مهدی امیری
280,000
اصول مهندسی مخازن هیدرو کربوری قاسم العسکری
محمد کمال قاسم العسکری -محمد حسن معصومیان
420,000
چاه آزمایی ، قاسم زرگر ، آسوده،جان لی،امیری
زرگر ؛ دبلیو جان لی؛ آسوده امیری
120,000
خواص سیالات مخازن هیدروکربوری ، پردل امیری ، کلانتری
ولیام مکین؛ پردل ؛ امیری ؛ کلانتری
168,000