ناشر: انتشارات پژوهشی تراب
تعداد عنوان ها: 3
مکانیک خاک ، اتکینسون،صالح زاده
جی اچ اتکینسون؛ حسین صالح زاده؛ پی ال برانزبی
200,000
روش پیش اختلاط،شاه نظری،پژوهشی تراب
حبیب شاه نظری؛ حسین صالح زاده
30,000
روش سبک سازی خاک،سوشیدا،صالح زاده،تراب
تاکاشی سوشیدا؛ حسین صالح زاده؛ کازوهیکو اگاشیارا؛ مسعود جیلانچی
30,000