ناشر: انتشارات پژوهشی تراب
تعداد عنوان ها: 3
مکانیک خاک ، اتکینسون،صالح زاده
حسین صالح زاده؛ جی اچ اتکینسون؛ پی ال برانزبی
200,000
روش پیش اختلاط،شاه نظری،پژوهشی تراب
حبیب شاه نظری؛ حسین صالح زاده
30,000
روش سبک سازی خاک،سوشیدا،صالح زاده،تراب
تاکاشی سوشیدا؛ حسین صالح زاده؛ کازوهیکو اگاشیارا؛ مسعود جیلانچی
30,000