ناشر: دانشگاه آزاد ، خوراسگان
تعداد عنوان ها: 35
محاسبات کمی در علوم خاک،تامپسون،عسگری،د.آ.خوراسگان
مارک اس.کوین؛ کامران عسگری؛ یاسر استواری؛ جیمز ای.تامپسون؛ مهدی نادری خوراسگانی
160,000
جغرافیای سیاسی اروپا،مظاهری،د.آ.خوراسگان
محمدمهدی مظاهری؛ اعظم ملایی؛ مجید کافی
220,000
حسابداری مالی1:(سطح میانی)،صبوری،د.آ.خوراسگان
مصطفی صبوری؛ محمد علیمرادی
240,000
پرورش قارچ دکمه ای ج5،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ علیرضا جلالی زند
550,000
پرورش قارچ دکمه ای ج2،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی
470,000
پرورش قارچ دکمه ای ج3،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی
570,000
پرورش قارچ دکمه ای ج4،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی
370,000
پرورش قارچ دکمه ای ج6،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی
470,000
روان شناسی اجتماعی کاربردی،آتش پور،د.آ.خوارسگان اصفهان
حمید آتش پور؛ احسان کاظمی؛ حامد شاهنگی؛ مجید علی قاسمی؛ تورج محمدزاده؛ فاطمه طباطبایی نژاد
260,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه