ناشر: دانشگاه آزاد ، شهرضا
تعداد عنوان ها: 1
اکسترودر و تحلیل جریان های آن ، سلطان الکتابی
فریبا سلطان الکتابی؛ نیما موذنی
70,000