ناشر: انتشارات دانشگاه بیرجند
تعداد عنوان ها: 23
گوشت شتر و فرآورده های آن ، فتحی ، د.بیرجند
ایسام کدیم؛ محمدحسن فتحی؛ عثمان محجوب؛ محمدهادی اعظمی؛ برنارد فای؛ یداله جبال بارزی
340,000
نظریه ها و الگوهای آموزش و تدریس ماهیت و کاربرد،پورشافعی،د.بیرجند
هادی پورشافعی؛ لیلا طالب زاده؛ ناهید آرین
240,000
طراحی آموزش های مبتنی بر وب،رستمی نژاد،د.بیرجند
محمدعلی رستمی نژاد؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ ناصر مزینی
210,000
راهنمای کاربران نرم افزار WinSRFR 4.1،باتیستا،خاشعی سیوکی،د.بیرجند
ادواردو باتیستا؛ عباس خاشعی سیوکی؛ شهلا مرادی کشکولی؛ جیمز ال.شلگل؛ تئودور اس.استرکلوف
150,000
مبانی پیل های سوختی،رایان اوهایر،حسن زاده،د.بیرجند
حسن حسن زاده؛ رایان.پی.اوهایره ؛ سوک.وون چا؛ محمدعلی فرزاد؛ ویتنی جی.کوللا؛ فریتز بی.پرینز
220,000
نظریه ها و دیدگاه های یادگیری،پورشافعی،د.بیرجند
هادی پورشافعی؛ لیلا طالب زاده؛ ناهید آرین
200,000
ریاضیات پیشرفته برای رشته های علوم و مهندسی،نیلی ثانی،د.بیرجند
حمیدرضا نیلی ثانی؛ غلامرضا محتشمی برزادران؛ ابوالقاسم بزرگ نیا
160,000
محاسبات آماری با نرم افزارR،رضایی،د.بیرجند
مجید رضائی؛ بهزاد قلی زاده
90,000
دانش و فن آوری زیستی تخم مرغ،یوشینوری،حسینی واشان،د.بیرجند
یوشینوری ماین؛ جواد حسینی واشان؛ نظر افضلی؛ مهدی بارانی
280,000
نگارگری ایران در دوره قاجار،زرج آباد،ساریخانی،د.بیرجند
حسن هاشمی زرج آباد؛ مجید ساریخانی
80,000
تکامل گیاهی و خاستگاه گونه های زراعی،هانکوک،جامی الاحمدی،د.بیرجند
جیمز اف.هانکوک؛ مجید جامی الاحمدی؛ علی ایزانلو؛ علیرضا کوچکی
150,000
گیاهان آینده،پیتر،بهدانی،د.بیرجند
ک.وی.پیتر ؛ محمدعلی بهدانی؛ حمید رضا فلاحی؛ مهسا اقحوانی شجری
170,000