ناشر: سایه پروین ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
شناخت سنگ های رسوبی در صحرا ، یوسفی یگانه
بیژن یوسفی یگانه؛ سیدعارف علوی؛ فروغ معظمی گودرزی
70,000