ناشر: پایتخت ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
راهنمای آفت کش های ایران 1388،شیخی گرجان،پایتخت
عزیز شیخی گرجان؛ حسین نجفی؛ سعید عباسی؛ فاطمه صابر؛ مرضیه رشید
65,000
واژه نامه علوم علف های هرز ، میقانی
فریبا میقانی؛ اسکندر زند
125,000