ناشر: قلم همت ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
راهنمای ماشینکاری با solidworks به کمک ماژول solidcam،حق پرست
محمد جواد حق پرست؛ فهیمه سادات پیغمبرزاده
100,000