ناشر: پشتون ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
مبانی تصویر سازی،زیگن،رحمانیان،پشتون
لارنس زیگن؛ شهره رحمانیان
385,000
بیست بنا که هر معماری باید بشناسد،آنوین،حبیبی،پشتون
سیمون آنوین؛ مسعود حبیبی؛ حسین محمدرسولی
235,000
راهنمای کاربردی طراحی داخلی2:دیوارها،سفق و کف،گیلیت،صحراگرد،پشتون
علی رضا صحراگرد؛ مری گیلیت؛ ارمیا دوالریاستین
155,000
راهنمای کاربردی طراحی داخلی1:اصول و مبانی،گیلیت،صحراگرد،پشتون
علی رضا صحراگرد؛ مری گیلیت؛ ارمیا دوالریاستین
185,000
رنگ در دکوراسیون و طراحی داخلی،لوید،سالمی،پشتون
جوانا کاپستیک؛ فرزانه سالمی؛ مریل لوید
255,000
بزرگان گرافیک در قرن بیست و یک،شارلوت،محمدی،پشتون
شارلوت و پیتر فیل؛ مهرداد محمدی
200,000
معماری با شیشه،اورگرین،حسینی نسب،پشتون
اورگرین ؛ پونه حسینی نسب
250,000