ناشر: پشتون ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
مبانی تصویر سازی،زیگن،رحمانیان،پشتون
شهره رحمانیان؛ لارنس زیگن
385,000
بیست بنا که هر معماری باید بشناسد،آنوین،حبیبی،پشتون
مسعود حبیبی؛ سیمون آنوین؛ حسین محمدرسولی
235,000
راهنمای کاربردی طراحی داخلی2:دیوارها،سفق و کف،گیلیت،صحراگرد،پشتون
مری گیلیت؛ علی رضا صحراگرد؛ ارمیا دوالریاستین
155,000
راهنمای کاربردی طراحی داخلی1:اصول و مبانی،گیلیت،صحراگرد،پشتون
مری گیلیت؛ علی رضا صحراگرد؛ ارمیا دوالریاستین
185,000
رنگ در دکوراسیون و طراحی داخلی،لوید،سالمی،پشتون
فرزانه سالمی؛ جوانا کاپستیک؛ مریل لوید
255,000
بزرگان گرافیک در قرن بیست و یک،شارلوت،محمدی،پشتون
مهرداد محمدی؛ شارلوت و پیتر فیل
200,000
معماری با شیشه،اورگرین،حسینی نسب،پشتون
پونه حسینی نسب؛ اورگرین
250,000