ناشر: ناژ ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
زمین شناسی مهندسی محاسباتی ، درین ، نخعی
ادوارد درین؛ محمد نخعی؛ سعید عاطفی
30,000