ناشر: فاطمیه ، شیراز
تعداد عنوان ها: 1
تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن ، آخوندی
محسن آخوندی؛ اصغر صفوی دوست؛ مهدی امام جمعه
60,000