ناشر: موسسه تحقیقاتی صنایع دفاعی
تعداد عنوان ها: 94
هنر دورنگری ، علیزاده
عزیز علیزاده
340,000
تحلیل اطلاعات چگونه در محیط های پیچیده بیاندیشیم ، جعفری
هال؛ حمید جعفری؛ نباوم؛ قرهاد نظری زاده
600,000
اکتساب دفاعی تجربیات موفق بین المللی ، زارعی
وحید زارعی؛ قاسم فولادی
490,000
سیستم های مدیریت کیفیت ، مرتجی
سید طه حسین مرتجی
180,000
دفاع همه جانبه رویکرد همه جانبه ، فولادی
قاسم فولادی؛ وحید زارعی
320,000
مبانی آینده پژوهی ، تقوی
مصطفی تقوی
600,000
بررسی تطبیقی سازمانهای مدیریت پژوهش و فناوری ، کاشانی
ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ علی بابایی
350,000
آموزش درباره آینده ، منزوی
بیشاپ ؛ مسعود منزوی
380,000
بنگاه و قابلیت مفاهیم و رویکردها ، روشنی
سعید روشنی؛ مهسا رجب زاده
350,000
روابط کسب و کار مشارکتی ، خلجانی
جعفر قیدرخلجانی؛ مریم صیفوری؛ محمدمهدی قوچانی
200,000
مفاهیم و روش های دیده بانی فناوری ، ولایتی
فرزانه میرشاه ولایتی؛ فرهاد نظری زاده
220,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه