ناشر: شار ، تهران
تعداد عنوان ها: 23
ریاضی عمومی 1(قسمت اول)،آدامز،مسگرانی،شار
آدامز ؛ مسگرانی ؛ آر.ای.آدامز ؛ شاهرضایی ؛ امینی فر؛ شاهرضایی؛ امینی فر
230,000
انتگرال یگانه و سری ها به همراه کاربردها ، پارسیان ، سری شار
علی زعیم باشی؛ علی پارسیان؛ رضا حسن زاده
50,000
معادلات دیفرانسیل معمولی قسمت2،بویس،بنی فاطمی،سری شار
بویس ؛ امینی فر؛ بنی فاطمی؛ پارسیان
80,000
ریاضی عمومی 2(قسمت دوم)،آدامز،زعیم باشی،شار
گیلانی ؛ آر.ای.آدامز ؛ حیدری؛ زعیم باشی
65,000
ریاضی عمومی 2(قسمت اول)،آدامز،انصاری،سری شار
انصاری ؛ آر.ای.آدامز ؛ نظری؛ احمدی درانی
110,000
حد و مشتق توابع یک متغیره ، شاهرضایی ، سری شار
محسن شاهرضایی؛ علیرضا باقری ثالث؛ علی زعیم باشی
40,000
محاسبات عددی ، متیوز ، اردوخانی ، سری شار
جان . اچ .متیوز؛ اردوخانی ؛ شاهرضایی؛ حجارین
135,000
ریاضی عمومی 1(قسمت دوم)،آدامز،زعیم باشی،شار
زعیم باشی؛ آر.ای.آدامز ؛ خرازی؛ شیخ نیا
80,000
آشنایی با دستگاه های مختصات اعداد مختلط ، نظری ، سری شار
مهرداد لکستانی؛ اسماعیل نظری؛ محمدرضا احمدی دارانی
25,000
مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها ، جعفرزاده ، سری شار
بصیر جعفرزاده؛ هایده علی آبادی؛ حمید حاج سیدجوادی؛ محمد قلی پور
60,000
ریاضی عمومی 2(قسمت اول)،آدامز،انصاری،شار
انصاری ؛ آر.ای.آدامز ؛ نظری؛ احمدی دارانی
90,000
برنامه نویسی به زبان C با دید الگوریتمی،جعفرزاده،سری شار
هایده علی آبادی؛ بصیر جعفرزاده؛ ابراهیم شیری؛ فرشاد عشقی
230,000
ریاضیات پایه و مقدماتی ، رمضانی ، سری شار
رضا حسن زاده؛ مهدی رمضانی؛ محسن شاهرضایی؛ هادی محمدی
49,000
برنامه نویسی به زبان پاسکال با دید الگوریتمی ، جعفرزاده ، سری شار
بصیر جعفرزاده؛ هایده علی آبادی؛ جلال عسگری؛ محمد قلی پور
65,000
ریاضیات کاربردی ، رمضانی ، سری شار
هادی محمدی زرندینی؛ مهدی رمضانی؛ رضا حسن زاده؛ محسن شاهرضایی
76,000
برنامه نویسی به زبان ++C با دید شی ء گرا ، جعفرزاده،سری شار
بصیر جعفرزاده؛ محمدابراهیم شیری؛ مرتضی موسوی؛ حمید سیدجوادی
150,000