ناشر: پاپلی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 61
برنامه ریزی مسکن پایدار ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ مهلا طایفی نصرآبادی
100,000
نظریه پیچیدگی ، شهر و برنامه ریزی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ حسین بهبودی مقدم
150,000
جغرافیای شهری جلد2 ، کاپلان ، حاتمی نژاد ، پاپلی
کاپلان ؛ حسین حاتمی نژاد؛ عبدالمطلب برات نیا؛ ویلر؛ هالووی
280,000
عدالت فضایی در ایران ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ سیدحسین حسینی؛ محمد جوانبخت
250,000
کلانشهرهای جهانی مهدی داودی
مهدی داودی؛ جان رنی شورت
160,000
وسوسه مرزها،میشل فوشه،احمدی نوحدانی،پاپلی
میشل فوشه؛ احمدی نورانی
140,000
سیاست و فضا ، حافظ نیا ، پاپلی
محمدرضا حافظ نیا؛ حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ مصطفی قادری حاجت
125,000
دستیابی به رشد هوشمند شهری ج1،زنگنه شهرکی،پاپلی
انجمن بین المللی مدیریت شهری/روستایی و شبکه رشد هوشمند شهری آمریکا؛ سعید زنگنه شهرکی
190,000
بناهای سبز مداخله ای در مسکن اجتماعی،گوپتا،میرسیدی،پاپلی
محمد میرسیدی؛ راجات گوپتا؛ اکرم شهیدی
160,000
فرهنگ ناقص ، یزدی ، پاپلی
محمدحسین پاپلی یزدی؛ فاطمه وثوقی
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه