ناشر: پاپلی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 59
برنامه ریزی مسکن پایدار ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ مهلا طایفی نصرآبادی
100,000
جغرافیای شهری جلد2 ، کاپلان ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ کاپلان ؛ عبدالمطلب برات نیا؛ ویلر؛ هالووی
280,000
نظریه پیچیدگی ، شهر و برنامه ریزی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ حسین بهبودی مقدم
150,000
عدالت فضایی در ایران ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ سیدحسین حسینی؛ محمد جوانبخت
250,000
کلانشهرهای جهانی مهدی داودی
مهدی داودی؛ جان رنی شورت
160,000
وسوسه مرزها،میشل فوشه،احمدی نوحدانی،پاپلی
احمدی نورانی؛ میشل فوشه
140,000
سیاست و فضا ، حافظ نیا ، پاپلی
محمدرضا حافظ نیا؛ حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ مصطفی قادری حاجت
125,000
فرهنگ ناقص ، یزدی ، پاپلی
محمدحسین پاپلی یزدی؛ فاطمه وثوقی
450,000
سیاست و فضا ، حافظ نیا ، پاپلی
محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ مصطفی قادری حاجت
150,000
بناهای سبز مداخله ای در مسکن اجتماعی،گوپتا،میرسیدی،پاپلی
راجات گوپتا؛ محمد میرسیدی؛ اکرم شهیدی
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه