ناشر: پاپلی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 71
پیچیدگی و پویش فضایی ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ حسین بهبودی مقدم
350,000
شکوفایی شهری ، علیزاده ، پاپلی
فرهاد علیزاده افشار؛ برنامه اسکان سازمان ملل متحد؛ فروغ خزاعی نژاد
450,000
طب سوزنی شهری ، شمشادی ، پاپلی
فرزانه شمشادی؛ جیمی لرنر
400,000
یکپارچه سازی مدیریت مخاطرات و فرایند توسعه ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ مرکز آسیایی آمادگی در برابر فجایع؛ محمدسینا شهسواری؛ معصومه حاجی غلامی
250,000
شهر فردا و آینده ای از زندگی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ کارلو راتی؛ متیو کلودل؛ رامین ضربی کناری
300,000
مسکن پایدار برای شهرهای پایدار،حاتمی نژاد، پاپلی
الگ گلابچیکف؛ حسین حاتمی نژاد؛ آنا یادیانا؛ سیدمحمد میرسیدی؛ اکرم شهیدی
220,000
کتابشناسی توصیفی خلیج فارس ، فخری ، پاپلی
فاطمه فخری؛ عزیزه نیک ذات؛ نسرین کمالی پور
300,000
برنامه ریزی مسکن پایدار ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ مهلا طایفی نصرآبادی
100,000
جغرافیای شهری جلد2 ، کاپلان ، حاتمی نژاد ، پاپلی
کاپلان ؛ حسین حاتمی نژاد؛ عبدالمطلب برات نیا؛ ویلر؛ هالووی
280,000
عدالت فضایی در ایران ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ سیدحسین حسینی؛ محمد جوانبخت
250,000
نظریه پیچیدگی ، شهر و برنامه ریزی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ حسین بهبودی مقدم
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه