ناشر: پاپلی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 68
شکوفایی شهری ، علیزاده ، پاپلی
برنامه اسکان سازمان ملل متحد؛ فرهاد علیزاده افشار؛ فروغ خزاعی نژاد
450,000
شهر فردا و آینده ای از زندگی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ کارلو راتی؛ متیو کلودل؛ رامین ضربی کناری
300,000
یکپارچه سازی مدیریت مخاطرات و فرایند توسعه ، حاتمی نژاد ، پاپلی
مرکز آسیایی آمادگی در برابر فجایع؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمدسینا شهسواری؛ معصومه حاجی غلامی
250,000
نظریه پیچیدگی ، شهر و برنامه ریزی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ حسین بهبودی مقدم
150,000
برنامه ریزی مسکن پایدار ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ مهلا طایفی نصرآبادی
100,000
کتابشناسی توصیفی خلیج فارس ، فخری ، پاپلی
فاطمه فخری؛ عزیزه نیک ذات؛ نسرین کمالی پور
300,000
جغرافیای شهری جلد2 ، کاپلان ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ کاپلان ؛ ویلر؛ عبدالمطلب برات نیا؛ هالووی
280,000
عدالت فضایی در ایران ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ سیدحسین حسینی؛ محمد جوانبخت
250,000
کلانشهرهای جهانی مهدی داودی
جان رنی شورت؛ مهدی داودی
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه