ناشر: گپ ، رشت
تعداد عنوان ها: 4
اپیدمیولوژی ، صباغیان ، گپ
لئون گوردیس؛ حسین صباغیان
450,000
زمینه روانشناسی هیلگارد و اتکینسون،اسمیت،ساعتچی،و15،گپ
ادوارد اسمیت؛ محمود ساعتچی؛ سوزان نولن هوکسما؛ محمود بهزاد؛ باربارا فریدریکسون؛ پروین کدیور
450,000
بانکداری اسلامی ، جمشیدی
سعید جمشیدی
85,000