ناشر: گپ ، رشت
تعداد عنوان ها: 4
زمینه روانشناسی هیلگارد و اتکینسون،اسمیت،ساعتچی،و15،گپ
محمود ساعتچی؛ ادوارد اسمیت؛ سوزان نولن هوکسما؛ محمود بهزاد؛ باربارا فریدریکسون؛ پروین کدیور
450,000
اپیدمیولوژی ، صباغیان ، گپ
حسین صباغیان؛ لئون گوردیس
450,000
بانکداری اسلامی ، جمشیدی
سعید جمشیدی
85,000