ناشر: بادبادک ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
فرهنگ لغات و اصطلاحات صنعت نساجی ، کریمی
رحیم کریمی؛ افسانه احمدی
100,000