ناشر: فکر سبز ، آمل
تعداد عنوان ها: 24
حسابداری بهای تمام شده(صنعتی)،علی نیا،فکرسبزآمل
اسماعیل علی نیا؛ امید ایمانی؛ فضل الله پور نقارچی
350,000
حسابداری صنعتی 2،علی نیا،فکر سبزآمل
اسماعیل علی نیا؛ امید ایمانی؛ مهران فضل اله پورنقارچی؛ ابراهیم محسنی
110,000
حسابداری صنعتی1،علی نیا،فکرسبز
اسماعیل علی نیا؛ امید ایمانی؛ عبدالحسین برشد؛ مهران فضل اله پورنقارچی
150,000
حسابداری صنعتی 3،علی نیا،فکر سبزآمل
اسماعیل علی نیا؛ مهران فضل اله پورنقارچی؛ امید ایمانی
120,000
کتاب جامع ریاضیات حسابداری و مدیریت ، وحیدی
جواد وحیدی؛ رضا سعادتی؛ حیدر عاقبت بین منفرد
100,000
کاملترین مجموعه سوالات حسابداری صنعتی ، علی نیا
اسماعیل علی نیا؛ وحید اسکو؛ منوچهر روستا
85,000
مباحث جاری در حسابداری،علی نیا،فکرسبزآمل
محمد محمودی؛ اسماعیل علی نیا
120,000
اصول حسابداری 3، هارونکلائی
کاظم هارونکلائی؛ محمد محمودی
70,000
کتاب جامع حسابرسی ، علی نیا
اسماعیل علی نیا
150,000
اصول حسابداری 2 ، هارونکلائی
کاظم هارونکلائی؛ عارف باباپور
60,000