ناشر: دانش اترک ، بجنورد
تعداد عنوان ها: 4
تحلیل و طراحی سازه های فولادی با تاکید بر روش حالت حدی،علیرضایی،اترک
مهدی علیرضایی؛ بهرخ حسینی هاشمی؛ حسن احمدی
680,000
رهیافت حل مسئله در استاتیک ، علیرضایی ، اترک
مهدی علیرضایی؛ محمدکاظم بحرانی؛ خسروپیله وران؛ عباس قاسمی
245,000