ناشر: آسمان خیال ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
راهنمای حل مسائل طراحی و تحلیل آزمایشها (فصل 2 تا7) مونتگمری ، فیاض بخش
داگلاس سی. مونتگمری؛ محمدمهدی فیاض بخش؛ نیما احمدی؛ شهاب عین آبادی
80,000