ناشر: فرهنگ سبز ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
تئوری های سازمان و مدیریت دردنیای پسامدرن،خدیوی،فرهنگ سبز
غلامحسین حیدری تفرشی؛ اسدالله خدیوی؛ رضا یوسفی
55,000
چگونه شهروند قرن 21 باشیم،شریفی،فرهنگ سبز
اصغر شریفی؛ فاطمه اسلامیه
50,000
منابع فقه شیعه ، نکاح 1، اسماعیل تبار
احمد اسماعیل تبار؛ سیدحسین بروجردی؛ سیداحمدرضا حسینی؛ مهدی حسینیان قمی
150,000