ناشر: آذرین مهر*تهران
تعداد عنوان ها: 24
تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه،جان مورفی ،جوادی ، آذرین مهر
سید مصطفی جوادی؛ جان ج؛ فرح آملی؛ مورفی
900,000
تصمیم گیری کلید مدیریت اسلامی،نجفیان
مهدی نجفیان؛ محبوبه لسانی
37,000
کودکان درخانواده درمانی، ابوالقاسمی
شهنام ابوالقاسمی؛ سوری ؛ بهمن اکبری؛ کاترین فورد؛ عبدالله مفاخری؛ هادی مرادی؛ قربان فتحی
170,000
آموزش میکروکنترلر FPGA ، اسکندرنیا ، آذرین مهر
حسن اسکندرنیا؛ آرمین قابوسیان
350,000
مدیریت توسعه و عمران روستایی ، هرنجانی ، آذرین مهر
میرزایی هرنجانی؛ علامرضا طالقانی؛ علی اصغر سعدآبادی
115,000
رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی ، تابلی ، آذرین مهر
حمید تابلی؛ مهدی نجفیان؛ مهدی لسانی؛ محبوبه لسانی
190,000
کودک ناشنوا ، نیکخو ، آذرین مهر
حسن زاده؛ نیکخو
65,000
مدیریت استراتژیک طالقانی ، آذرین مهر
علامرضا طالقانی؛ علی غفاری؛ ایلاف رحمانی
120,000
مبانی فلسفی مدیریت در مکاتب مختلف ، تابلی ، آذرین مهر
حمید تابلی؛ نسرین پیرمرادی؛ مهدی نجفیان
95,000
مبانی و فلسفه مدیریت اسلامی ، تابلی، آذرین مهر
حمید تابلی؛ شکوه سلجوقی؛ مهدی نجفیان
78,000
اصول تئوری های مدیریت ، تابلی ، آذرین مهر
حمید تابلی؛ بهرامی نژاد؛ احمدزاده؛ نجفیان
136,000
تشریح کامل مسائل سیستم های کنترل مدرن،درف،شهریاری،آذرین مهر
محمدرئوف زهتابیان شهریاری؛ مجتبی کمال زاده؛ علی کاشیها
140,000