ناشر: پارسیا ، تهران
تعداد عنوان ها: 32
مناقصات طرح های عمرانی و غیرعمرانی،عظیمی،پارسیا
محمدعظیمی آقداش؛ مرتضی آبدار بخشایش
120,000
تهیه طرح های توجیهی گردشگری،میربد،پارسیا
مجید میربد؛ محمدرضا مهرجو؛ محمدحسینی
120,000
آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی ، پیش بین ، پارسیا
محمد علی پیش بین؛ امین باصری؛ افسانه یاوری؛ شیرین منافی؛ حسنا راست کردار
230,000
آموزش کاربردی شبیه سازی سیستم های قدرت در PS CAD،نظام محله،پارسیا
مجتبی نظام محله؛ امیرحسین عباسی؛ امید صفرزاده
190,000
قوانین و مقررات پروژه های عمرانی ، عظیمی ، پارسیا
محمدعظیمی آقداش؛ نادر بقایی مهر
200,000
مرجع کامل مدیریت دانش،هلس اپل،موسوی،نوآور
جلال موسوی؛ ابوذر گرائلی ملک خیلی؛ احمدحسینی مونس
330,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه