ناشر: مهرگان قلم ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
مرجع کاربردی و خودآموز تصویری فتوشاپ2018 ، باوی ، مهرگان قلم
امید باوی؛ سعید گودرز؛ شکوفه حاجت پور؛ مینا پورعلی
500,000
شناخت GPS مفاهیم و کاربردها،نظری فر،مومنی،مهرگان قلم
محمدهادی نظری فر؛ رضوانه مومنی
160,000