ناشر: تحقیقات علوم دامی کشور ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
ضروریات پرورش گاو شیری ، منصوری
مایکل ا. واتیاکس؛ هرمز منصوری؛ بهرام افشارحمیدی؛ شجاع جعفری
70,000
تغذیه بوقلمون، ناظر عدل،علوم دامی کشور
میلتون ال اسکات؛ کامبیز ناظر عدل؛ حسین جانمحمدی
45,000