ناشر: عصر کنکاش ، تهران
تعداد عنوان ها: 24
روتین های معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی در نرم افزارهای ++c، c فرترن ، جاوا ، میپل و مطلب ، لی ، اسفرجانی
هیون جی لی دبلیو . ای شیسر؛ علیرضا امیری اسفرجانی؛ کاظم رضا کاشی زاده
55,000
مجموعه سوالات آزمون های سراسری دکتری مدیریت پروژه و ساخت ، روحی زاده
امیر رضا روحی زاده؛ جوادطباطبایی؛ نیما یزدانی
160,000
کتاب مرجع ایده های بصری ، خاکی
استیون هیلر؛ سیمور چواست
80,000
کاردانی به کارشناسی دروس عمومی ، آزمون آزاد ، اسماعیلی
خیرالله اسماعیلی؛ مهرزاد چرکخانه؛ مهرداد جوادزاده
50,000
مرجع معادلات دیفرانسیل معمولی ، اسفرجانی
علیرضا امیری اسفرجانی؛ کاظم رضا کاشی زاده
140,000
مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی دروس عمومی ، جواد زاده
مهرداد جواد زاده؛ علی اکبر ابراهیمی؛ هادی منصوری
45,000
کاردانی به کارشناسی دروس عمومی ، آزمونهای سراسری ، اسماعیلی
خیرالله اسماعیلی؛ مهرداد جوادزاده؛ علی اکبر ابراهیمی
50,000
کارشناسی ناپیوسته گرافیک ،ارتباط تصویری - هنرهای تجسمی ، حضرت پور
کامبیز حضرت پور؛ زهرا خداداد؛ ملیحه قره چلو؛ نسیم وقتی
52,000
معماری ایستایی ، روحی زاده
امیررضا روحی زاده
63,000