ناشر: بدخشان ، مشهد
تعداد عنوان ها: 1
فیزیک ، تشریح کامل با بیش از 1000 مسئله ی حل شده ، اصفهانی
جواد ابوالفضلی اصفهانی؛ احمدرضا واصل بحق
90,000