ناشر: آراه،(خانم صادقی زرینی) تهران
تعداد عنوان ها: 55
کتاب جامع دکتری مجموعه ی علوم اقتصادی ج1،وهاب پور،آراه
گروه مولفین با مدیریت وهاب پور و حسین سروری
850,000
دکتری مجموعه مدیریت آموزشی ج1،نریمانی،آراه
گروه مولفان به سرپرستی آمنه نریمانی؛ محمد شریفی؛ صادق صیادی
420,000
مجموعه ی آزمون وکالت ، صادقلو ، آراه
احمد یوسفی صادقلو؛ مهدی یوسفی صادقلو
650,000
مجموعه ی آزمون قضاوت ، صادقلو ، آراه
احمد یوسفی صادقلو؛ مهدی یوسفی صادقلو
620,000
مجموعه ی مشاوره ، کتاب جامع دکتری جلد1 ، جوانشیری ، آراه
بهناز جوانشیری؛ نصرت اله منتظری
600,000
کتاب جامع دکتری معماری ج2،حاتمی،آراه
گروه مولفان با مدیریت زهرا حاتمی
690,000
کتاب جامع دکتری معماری ج1،حاتمی،آراه
گروه مولفان مدیریت زهرا حاتمی
650,000
دکتری مجموعه برنامه ریزی درسی ج1،صیادی،آراه
صادق صیادی؛ محمدشریفی و همکاران
950,000
ارشد علوم تربیتی1،مجیدی،آراه
داود مجیدی؛ احترام عباس زاده
450,000
دکتری مجموعه مدیریت آموزشی ج2،نریمانی،آراه
محمدشریفی ؛ صدق صیادی؛ آمنه نریمانی؛ نصرت الله منتظری
380,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه