ناشر: مقصودی ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
مهندسی روشنایی راهنمای تصویری ، کاربردی و سریع ، تازه محله
کارل - هاینتس تسیزنیس؛ کاوه احمدیان تازه محله؛ فرانک لیندموت؛ رامین کابلی؛ پاول و . اشمیتس
90,000