ناشر: اهورا ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
درسنامه اصول شناخت گوشت و بازرسی بهداشتی آن،خلعت بری،اهورا
انوشیروان خلعت بری؛ محمدحسین دهقانپور باروج
330,000