ناشر: شرکت کتاب گستر ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری،وبر،رشیدیان،کتاب گستر
ماکس وبر؛ عبدالکریم رشیدیان؛ پریسا منوچهری کاشانی
160,000
شکوهشمس،شیمل،لاهوتی،علمیفرهنگی
حسن لاهوتی؛ آنه ماری شیمل
580,000
نظریه ها و فنون مشاوره،تامسون،اسمعیلی،کتابگستر
معصومه اسمعیلی؛ رزماری تامسون
120,000