ناشر: جلوه ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
تنظیم پایگاه داده(اصول،تجربه و تکنیک های عیب یابی)،روحانی رانکوهی،جلوه
محمدتقی روحانی رانکوهی؛ دنیس شاشا؛ فلیپ بونه
125,000
واژه نامه مهندسی داده ها ، روحانی رانکوهی ، جلوه
محمد تقی روحانی رانکوهی؛ یوسف امیری
160,000
هوش مصنوعی ، فهیمی،جلوه
مهرداد فهیمی
65,000
مباحث بنیادی در انتقال داده ها ، روضی زاده ، جلوه
میشل استن؛ قووام الدین رضوی زاده
40,000