ناشر: جامعه شناسان ، تهران
تعداد عنوان ها: 38
دایرة المعارف خانواد(نظریه ها و روش ها)،بنگستون،شکربیگی،جامعه شناسی
ورن ل.بنگستون؛ علیه شکربیگی؛ شهلا مهرگانی؛ الن.س.اکاک
560,000
چیستی جامعه شناسی ،نوربرت،خدیوی،جامعه شناسان
نوربرت الیاس؛ غلامرضا خدیوی
120,000
دموکراسی و سنت های مدنی ، روبرت، دلفروز،جامعه شناسان
روبرت پاتنام؛ محمدتقی دلفروز
170,000
گردشگری دین و سفرهای معنوی ، قلی پور ، جامعه شناسان
دالن جی.تیموتی؛ محمدقلی پور؛ دانیل اچ.السن؛ احسان مجیدی فرد
120,000
جامعه شناسی جنسیت،سفیری،جامعه شناسان
خدیجه سفیری؛ سارا ایمانیان
90,000
هوشمندی مدیران مزیت رقابتی هزاره سوم ، آقایی
مریم آقایی؛ زهرا اله وردی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی
45,000
کاهش ترس از جرم ، کوردنر ، حسنوند
گری کوردنر؛ اسماعیل حسنوند؛ احسان حسنوند
40,000
دیپلماسی فرهنگی ، رضایی
علی اکبر رضایی؛ محمدعلی زهره ای
110,000
جامعه شناسی سلطه ، صولتی
مهران صولتی
35,000
جامعه شناسی حقوق ، ارجمند سیاهپوش
اسحق ارجمند سیاهپوش
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه