ناشر: جامعه شناسان ، تهران
تعداد عنوان ها: 39
دایرة المعارف خانواد(نظریه ها و روش ها)،بنگستون،شکربیگی،جامعه شناسی
ورن ل.بنگستون؛ علیه شکربیگی؛ الن.س.اکاک ؛ شهلا مهرگانی
560,000
دموکراسی و سنت های مدنی ، روبرت، دلفروز،جامعه شناسان
محمدتقی دلفروز؛ روبرت پاتنام
170,000
گردشگری دین و سفرهای معنوی ، قلی پور ، جامعه شناسان
محمدقلی پور؛ دالن جی.تیموتی؛ دانیل اچ.السن؛ احسان مجیدی فرد
120,000
جامعه شناسی جنسیت،سفیری،جامعه شناسان
خدیجه سفیری؛ سارا ایمانیان
90,000
چیستی جامعه شناسی ،نوربرت،خدیوی،جامعه شناسان
غلامرضا خدیوی؛ نوربرت الیاس
120,000
هوشمندی مدیران مزیت رقابتی هزاره سوم ، آقایی
مریم آقایی؛ زهرا اله وردی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی
45,000
کاهش ترس از جرم ، کوردنر ، حسنوند
گری کوردنر؛ اسماعیل حسنوند؛ احسان حسنوند
40,000
دیپلماسی فرهنگی ، رضایی
علی اکبر رضایی؛ محمدعلی زهره ای
110,000
جامعه شناسی سلطه ، صولتی
مهران صولتی
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه