ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ، تبریز
تعداد عنوان ها: 10
اصول کار میکروبی در آزمایشگاه میکروبیولوژی ، احسانی
علی احسانی؛ مریم عزیزی لعل آبادی؛ آرزو خضرلو
400,000
مقدمه ای بر تکنولوژی ترکیبی در صنایع غذایی ، همایونی راد
عزیز همایونی راد؛ سیدحمید هاشمی تولون؛ هانیه طلوعی؛ مسعود بذرافشان؛ زهره دلشادیان
80,000
آشنایی با هیدروکلوئیدها در صنایع غذایی ، صادقی
احسان صادقی؛ مریم عزیزی لعل آبادی؛ هلاله حجت آبادی
310,000
تکنولوژی تولید مربا ، مارمالاد ، ژله و عسل ، همایونی راد
عزیز همایونی راد؛ لیلا واقف مهربانی؛ الناز واقف مهربانی؛ سودابه علی اشرفی؛ مینا جوادی؛ نسرین امیری؛ مینا عباسپور؛ نازنین ذاکری
180,000
ایمنی افزودنی های غذایی ، احسانی
علی احسانی؛ مریم عزیزی لعل آبادی؛ محمود علیزاده ثانی
220,000
مدیریت بهداشتی در صنایع غذایی ، احسانی
علی احسانی؛ شادیه محمدی؛ سرور خلیلی صدقیانی
200,000
بیوشیمی گیاهی ج1،اسفندیاری،د.علوم پزشکی تبریز
عزت اله اسفندیاری؛ سلطانعلی محبوب
120,000