ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ، تبریز
تعداد عنوان ها: 10
اصول کار میکروبی در آزمایشگاه میکروبیولوژی ، احسانی
علی احسانی؛ مریم عزیزی لعل آبادی؛ آرزو خضرلو
400,000
ایمنی افزودنی های غذایی ، احسانی
علی احسانی؛ مریم عزیزی لعل آبادی؛ محمود علیزاده ثانی
220,000
آشنایی با هیدروکلوئیدها در صنایع غذایی ، صادقی
احسان صادقی؛ مریم عزیزی لعل آبادی؛ هلاله حجت آبادی
310,000
تکنولوژی تولید مربا ، مارمالاد ، ژله و عسل ، همایونی راد
عزیز همایونی راد؛ لیلا واقف مهربانی؛ الناز واقف مهربانی؛ سودابه علی اشرفی؛ مینا جوادی؛ نسرین امیری؛ مینا عباسپور؛ نازنین ذاکری
180,000
مقدمه ای بر تکنولوژی ترکیبی در صنایع غذایی ، همایونی راد
عزیز همایونی راد؛ سیدحمید هاشمی تولون؛ هانیه طلوعی؛ مسعود بذرافشان؛ زهره دلشادیان
80,000
مدیریت بهداشتی در صنایع غذایی ، احسانی
علی احسانی؛ شادیه محمدی؛ سرور خلیلی صدقیانی
200,000
بیوشیمی گیاهی ج1،اسفندیاری،د.علوم پزشکی تبریز
عزت اله اسفندیاری؛ سلطانعلی محبوب
120,000