ناشر: ماهواره ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
آموزش برنامه نویسی در Arc GIS با پایتون،پیمبلر،رشیدیان،ماهواره
محسن رشیدیان؛ اریک پیمبلر؛ امین حسین پور
170,000
خط تولید فتوگرامتری هوایی رقومی برمبنای نرم افزار INPHO،کازرانی،ماهواره
علیرضا کازرانی؛ محمدسعادت سرشت؛ میلاد امن زاده
340,000
تئوری خطاها،رنجبر،ماهواره،فرهمند
ابوالفضل رنجبر؛ عبدالحسین حاجی زاده
150,000
آشغال و بازیافت ،درویشی ، د.خواجه نصیر
دبرا میلر؛ حسن درویشی
60,000
تحلیل گر زمین آماری در Arc Gis، جانستون ، اسمعیل زاده ، د.خواجه نصیر
کوین جانستون؛ الهام اسمعیل زاده؛ طاهره نصیرزاده
190,000
مبانی نقشه برداری ژئودتیک ، زنجانی پور ،د.خواجه نصیر
الناز محمد زنجانی پور؛ علی اکبر مبارکی؛ بهزاد وثوقی
110,000