ناشر: آفتاب اندیشه ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
هیدرومتالوژی سولیک، رحمانی، آفتاب
سولیک ؛ علی اکبر رحمانی
185,000
مدارهای خردایش کانیها( عملیات و بهینه سازی)،رحمانی،آفتاب
تی.جی.نپیر-مون ؛ اس.مورل؛ آر.وی.موریس؛ تی.کوجوویک
250,000
نانو شیمی ، رحمانی ، آفتاب اندیشه
علی اکبر رحمانی؛ جی. بی . سرگیو
100,000
الکتروشیمی شناورسازی کانیهای سولفیدی ، رحمانی ، آفتاب اندیشه
هو یوهوآ؛ علی اکبر رحمانی؛ وی سان؛ دیانزئوونگ
150,000
فیزیک سنگ ، رحمانی
جبار تیاب؛ عی اکبر رحمانی؛ ارل سی دونالدسون
250,000
زمین شیمی و زمین شناسی نفت، رحمانی
جان هانت؛ علی اکبر رحمانی
150,000