ناشر: پیام آخر ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
راهنما و تشریح اصول تجزیه دستگاهی جلد 1 ، اسکوگ ، احمدی،مبتکران
فاطمه احمدی؛ سعیده قویدل؛ شفیع کیوان؛ آزاد باوی
155,000