ناشر: سری عمران قلم داور ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
ارشد پی سازی،افشاری،سری عمران،نسل جدید
ساسان امیرافشاری؛ حسین فراهانی
840,000
سازه های فولادی ،سری عمران ، فنائی
نادر فنائی؛ حمیده آسوده
160,000