ناشر: فن آوری نوین ، بابل
تعداد عنوان ها: 46
ساختمان داده با پایتون ، وحیدی ، فن آوری نوین
جواد وحیدی؛ رمضان عباس نژادورزی
500,000
طراحی واسط کاربردی با پایتون (Tkinter) ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ فاطمه عبدی سقاواز
310,000
قدرت فکر ، وطنی ، فن آوری نوین
سیامک وطنی؛ هنری توماس هملین
135,000
گام به گان برنامه نویسی #C (تحت form Application) ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ فاطمه عبدی سقاواز؛ محمد نادعلی زاده چاری
570,000
مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (تئوری و کاربردها) ، حسین آبادی ، فن آوری نوین
علی اصغررحمانی حسین آبادی؛ محمد نادعلیزاده چاری
230,000
حل مسائل پایتون (حل650برنامه -مرجع کامل) ، عباس نژادورزی
رمضان عباس نژادورزی؛ یوسف عباس نژادورزی؛ محمدنادعلی زاده چاری
650,000
ارتعاش فکر ، وطنی ، فن آوری نوین
سیامک وطنی؛ ویلیام واکر آتکینسون
120,000
حل مسائل جاوا (حل600برنامه-مرجع کامل) ، عباس نژاد، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ فاطمه عبدی سقاواز
650,000
650 برنامه #C با حل کامل آنها(حل مسائل#C-مرجع کامل) ، عباس نژاد
رمضان عباس نژادورزی؛ محمد نادعلی زاده چاری
450,000
درس و کنکور سیستم عامل پیشرفته ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ مرتضی بابازاده؛ فاطمه عبدی
320,000
درس و کنکور پایگاه داده پیشرفته ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ مرتضی بابازاده؛ میرسعید حسینی
275,000
شبکه های کامپیوتری بارویکرد کاربردی آزمایشگاه شبیه سازی شبکه
روح الله مقصودی سمیه حسینی مجید رهی
220,000
برنامه سازی پیشرفته به زبان #C ، موتمنی ، فن آوری نوین
همایون موتمنی؛ جواد وحیدی؛ رمضان عباس نژادورزی
350,000
حل مسائل ++c آزمایشگاه کامپیوتر مرجع کامل ، عباس نژاد
دکتر رمضان عباس نژادورزی عمرا یونسی یوسف عباس نژادورزی
200,000
روسازی راه ، رمضان پور ، چ2 ، فن آوری نوین
نادعلی رمضان پور؛ نورالدین قاسم زاده
165,000
مبانی رایانه و برنامه نویسی به زبان ++C همراه 350 برنامه حل شده،چ2،عباس نژاد، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ فاطمه عبدی سقاواز؛ باقر رحیم پورکامی؛ علی شمعلی زاده بائی
175,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه