ناشر: پویند ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
استراتژی های مدیریت منابع انسانی،ابطحی،پویند
حسین ابطحی؛ محمد اعرابی؛ شمس اله جعفری نیا؛ رضا نجاری
25,000